פרוייקטים התנדבותיים

שיפוץ בית הילדים בקיבוץ מפלסים בעוטף עזה

שיפוץ בית הילדים בקיבוץ מפלסים בהתנדבות 2
שיפוץ בית הילדים בקיבוץ מפלסים בהתנדבות 1
שיפוץ בית הילדים בקיבוץ מפלסים בהתנדבות 7
שיפוץ בית הילדים בקיבוץ מפלסים בהתנדבות 9
שיפוץ בית הילדים בקיבוץ מפלסים בהתנדבות 10
המלצה אחים לסמל
שיפוץ בית הילדים בקיבוץ מפלסים בהתנדבות 3
שיפוץ בית הילדים בקיבוץ מפלסים בהתנדבות 11
שיפוץ בית הילדים בקיבוץ מפלסים בהתנדבות 4
שיפוץ בית הילדים בקיבוץ מפלסים בהתנדבות
שיפוץ בית הילדים בקיבוץ מפלסים בהתנדבות 5
שיפוץ בית הילדים בקיבוץ מפלסים בהתנדבות 6
שיפוץ בית הילדים בקיבוץ מפלסים בהתנדבות8